Skip to main content Skip to footer

Cirkulær økonomi i værdikæder

Virksomheder og vidensinstitutioner – sammen om cirkulær omstilling

Sammen om cirkulære løsninger

Closing Loops arbejder på tværs af

  • Virksomheder
  • Værdikæder
  • Vidensinstitutioner
  • Brancher
  • Danmark